Archiv

Historický obzor – články z ročníků 1-23

(čísla v závorce udávají ročník, číslo a stranu)

Abrhám, Vladimír: Operace Anadyr. Motivy sovětského rozmístění strategických raket na Kubě (13-5/6-123)

Arreola Cortés, Raúl: Egon Erwin Kisch a jeho Objevy v Mexiku (7-7/8-161)

Babka, Lukáš: Solovecký koncentrační tábor – unikát sovětského Gulagu (13-1/2-24)

Bahenská, Marie: Osobnosti české minulosti. Vojta Náprstek (1826-1894) (17-9/10-228)

Bahenský, František: První vědecká výprava na Sibiř (10-9/10-194)

Balík, Stanislav ml.: Antonín rytíř Randa (3-11-325)

Balík, Stanislav, ml.: K tradici porotního soudnictví v Českých zemích (5-1-13)

Balík, Stanislav, ml.: Ke stavu zpracování dějin advokacie v českých zemích (6-11/12-275)

Balík, Stanislav, st.: Filosofické, politické a právní zdroje francouzského Prohlášení práv člověka a občana 1789 (4-6-127)

Balík, Stanislav, st.: Kanonické právo, jeho vývoj a prameny do roku 1917 (5-6-133)

Balík, Stanislav st.: Politické kluby a společnosti ve Francii za Velké revoluce (3-3-87)

Bechyně, Jan: Imperiální zájmy a britská zahraniční politika v 19. století (8-1/2-9)

Bechyně, Jan V.: Emil Hácha (4-2-39)

Bechyně, Jan: Vnitropolitický vývoj Británie v 19. století (6-5/6-124)

Becker, Winfried: Nové koncepce v mezinárodních vztazích Spolkové republiky Německa. Západní vazby, evropská orientace, znovusjednocení (7-9/10-215)

Bendl, Stanislav: Robert Musil a jeho svět (11-9/10-201)

Beneš, Zdeněk: Historiografie XX. století. Na cestě k nové historii (4-6-135)

Beneš, Zdeněk: Humanistické konstanty českého dějepisectví (8-7/8-174)

Beneš, Zdeněk: Zdeněk Kalista. Pokus o duchovní portrét (3-9-249)

Beneš, Zdeněk: Sixt z Ottersdorfu (3-4/5-57)

Beránek, Jiří: Vznik alžírského osvobozeneckého hnutí (14-11/12-277)

Beránek, Petr, Gibraltar Východu. Velká Británie a Hongkong, 1939–1949 (22-5/6-123)

Beránek, Vladimír: Hospodářská proměna panství Brandýs nad Labem za Rudolfa II. (16-9/10-211)

Bláhová, Marie: Cisterciácké dějepisectví ve středověkých Čechách (5-12-275)

Blatný, Richard: Ke 150. výročí české besedy (3-6-192)

Bobková, Lenka: Koruna království Českého za Lucemburků I, II(6-7/8; 9/10-164; 215)

Bobková, Lenka: Mír místo války. Smír bratří Přemysla I. a Vladislava Jindřicha (10-1/2-35)

Bonomelliová, Marina: Ars mercatoria. Benedetto Cotrugli a dokonalý kupec (20-11/12-274)

Boritzka, Jiří, „Válka prince Evžena“, 1716-1718 (19-1/2-2)

Boritzka, Jiří, Obležení Vídně roku 1683 a počátek ústupu Osmanů z Evropy (22-1/2-2)

Boritzka, Jiří, Život na hranici. Konflikty a společenství na chorvatsko-slavonské části vojenské hranice v letech 1568–1593 (24-3/4-70)

Borovec, Petr, Osudný den říše Inků. Počátek španělské conquisty v Peru (23-1/2-18)

Bouček, Jaroslav: Jan Slavík – ke 110. Výročí narození (6-3/4-82)

Bouček, Jaroslav: Jan Slavík – český historik ruské revoluce (3-11-320)

Buben, Jan: Francesco Crispi a italská zahraniční politika v letech 1887 – 1896 (13-5/6-112)

Buben, Jan: Středomořské dohody 1887 (10-1/2; 3/4; 5/6-8; 56;114)

Buben, Milan: Bílí rádžové ze Sarawaku (7-9/10-229)

Buben, Milan: K vývoji české šlechtické titulatury (4-3-67)

Buben, Milan: Opět v Čechách (1-4-114)

Buben, Milan: Změna na norském trůně (2-1/2-16)

Burešová, Jana: Osudy československého zemědělství po druhé světové válce (8-9/10-177)

Bušková, Šárka: Postavení žen ve viktoriánské Británii (I.) (19-9/10-206)

Bušková, Šárka: Postavení ženy ve viktoriánské Británii (II. část) (20-1/2-2)

Bušková, Šárka: Postavení ženy ve viktoriánské Británii (III. část) (20-3/4-73)

Bůžek, Václav: K česko-německé dvojjazyčnosti v raně novověkých českých a rakouských zemích (5-2-36)

Callcott, William R.: Poslední válečný cíl: britský názor a rozhodnutí pro československou nezávislost (3-2-50)

Cempírek, Martin: Zásobovací systém francouzské armády a tažení roku 1805 (17-3/4-50)

Cuhra, Jaroslav: Nejen ze života církví. Vznik Sdružení katolických duchovních Pacem in Terris (10-5/6-128)

Cymbalak Jankovská, Bohumila, Cestování v době Jagellonské (19-9/10-220)

Čechura, Jaroslav: Broumovsko 17. století-neznámá kapitola evropské protoindustrie (6-9/10-223)

Čechura, Jaroslav: Fíky, mandle a rozinky na Karlštejně za husitské revoluce (4-4-82)

Čechura, Jaroslav: Hospodářský vývoj klášterních velkostatků v předhusitských Čechách (11-3/4-75)

Čechura, Jaroslav: Sedláci Petra Voka (I, II) (5-3; 4-50;81)

Čechura, Jaroslav: Sekularizace církevních statků v husitských Čechách a Zikmund Lucemburský (4-9-201)

Čechura, Jaroslav-Šetřilová, Jana: Dvě vzpomínky na Josefa Šustu (6-7/8-187)

Čechurová, Jana: Kramář a Masaryk (9-3/4-71)

Čechurová, Jana – Kuklík ml., Jan: Exil československých zednářů v Londýně za druhé světové války (15-9/10-225)

Dibelková, Irena: Sir Francis Drake. Část I. – Plavba kolem světa v letech 1577-1580 (15-3/4-0)

Dibelková, Irena: Sir Francis Drake. Část II. – Pirát ve službách královny (15-7/8-154)

Dibelková, Irena – Zíková, Marcela, Kréta – nejen po stopách mínojské civilizace (11-9/10-194)

Dittrich, Tomáš: Bílý Papuánec (6-5/6-110)

Doležal, Jakub, 1984 – počátek konce NDR (23-5/6-126)

Dostál, Tomáš, Rakousko-francouzská válka 1809. Část I. – Protivníci (16-7/8-146)

Dostál, Tomáš, Rakousko-francouzská válka 1809. Část II. – Konfrontace (16-9/10-218)

Drška, Václav: Anglo-francouzský konflikt a evropská politika ve 12. století. Anjouovské impérium nebo dvě království? (5-4-77)

Drška, Václav: Anglo-frrancouzský konflikt a evropská politika ve 12. Století. Bitva u Bouvines – mezník evropských dějin (5-5-120)

Drška, Václav: Franská říše na rozcestí – vzestup Karlovců (11-1/2-15)

Drška, Václav: Pipinovo království (11-5/6-106)

Drška, Václav: Idea universalismu – osud Svaté říše římské (3-12-338)

Drška, Václav: Národní integrace středověké Francie (I, II) (4-7; 10-147; 227)

Drška, Václav: Na cestě k nové Evropě, I. Germáni -dědicové odkazu či nositelé nového poslání (2-1/2-8)

Drška, Václav: Na cestě k nové Evropě, II. Frankové (2-3/4-52)

Drška, Václav: Poslední císař středověku (7-7/8-146)

Drška, Václav: Verdunské dělení a franská tradice (7-1/2-5)

Drška, Václav: Vznik národních monarchií v západní Evropě – Anglie a Francie (1-4-119)

Drška, Václav: Vznik národních monarchií v západní Evropě-Svatá říše (1-5/6-154)

Duda, Zbyněk M.: Českoslovenští letci v bitvě o Británii (1-3-66)

Dufek, Pavel: Rapallo (7-1/2-24)

Dufek, Pavel: Švýcarsko v počátečním období II. světové války (9-3/4-84)

Dufek, Pavel: Vybrané kapitoly z dějin mezinárodních vztahů před I. světovou válkou. Německé námořní zbrojení-faktor světové politiky (4-3-58)

Duchoňová, Miroslava: Bretaňské megality (4-12-283)

Duchoňová, Miroslava: Český kříž u Kresčaku (7-5/6-140)

Duchoňová, Miroslava: Peklo jménem Verdun (7-11/12-280)

Duchoňová, Miroslava: Stopy války v Dolomitech (5-1-19)

Durman, Karel: Kreml a dvojí krize roku 1956 (11-1/2-23)

Durman, Karel: Před pádem: Brežněv a jeho doba (5-5-108)

Durman, Karel: Před pádem: o nostalgii, gilotině a sovětské bezmoci (1980-1985) (6-1-11)

Eisner, David: Bisamrck, Rakousko a předběžný mír v Mikulově (16-3/4-62)

Ellinger, Jiří: George Kennan a americká politika v Evropě, 1944-1949 (12-5/6-131)

Fiala, Jaroslav: Cesta k vídeňskému summitu. Setkání J. F. Kennedyho a N. S. Chruščova ve Vídni 3.-4. června 1961 (20-1/2-25)

Fiala, Jaroslav, Kubánská revoluce a počátek vlády Fidela Castra (21-5/6-121)

Franc, Martin: Moderní české kuchařky (8-5/6-131)

Franková, Libuše: J. A. Komenský a Slovensko (3-4-111)

Franková, Libuše: Kultúrny rozvoj Slovenska v prvej polovici 17. storočia (6-5/6-137)

Frýdková, Marie: Vojta Náprstek a Americký klub dam (5-10-234)

Fukala, Radek, Potomci krále Jiřího z Poděbrad a Bílá hora (19-7/8-146)

Fukala, Radek: Slezsko v evropské mocenské politice (14-1/2-2)

Fukala, Radek: Karel starší ze Žerotína a české stavovské povstání (12-9/10-194)

Füle, Sankja: Bol Marco Polo v Číne? (8-11/12-248)

Gajdošová, Romana, Disraeli a Gladstone – víc než politická rivalita (24-9/10-194)

Girgle, Patrik: Rusko a Írán do počátku Velké hry (20-7/8-175)

Gombár, Eduard: Blízký východ za I. světové války (9-5/6-146)

Gombár, Eduard: Írán za vlády Rezy šáha Pahlavího (12-7/8-183)

Gombár, Eduard: Muhammad Alí a Východní otázka (7-1/2-14)

Gombár, Eduard: Muhammad Alí-zakladatel moderního Egypta (6-11/12-242)

Gombár, Eduard: Napoleon v Egyptě a nástup Muhammada Alího (6-9/10-197)

Gombár, Eduard: Sultán Abdülhamit II. – despota či reformátor? (8-5/6; 7/8-98, 154)

Gombár, Eduard, Sýrie za vlády emíra Fajsala v letech 1918-1920 (18-3/4-66)

Gombár, Eduard: Turecká válka za nezávislost, 1919-1923 (18-7/8-151)

Gorenčík, Jan: Strašák jménem geopolitika? (7-7/8-170)

Grulich, Josef: Dědická praxe na jihu Čech v 17. a 18. století (15-1/2-36)

Grulich, Josef, „Milostivý císař“ v očích venkovské společnosti (17-7/8-173)

Grulich, Josef: Obraz rodiny a manželství v díle Komenského a Bolzana (9-5/6169)

Habaj, Michal, Příběh Jamese Cooka (23-3/4-50)

Hájková, Milena: Bartolomějský masakr – mezník ve vztazích Anglie a Francie? (13-9/10-194)

Hájková, Ludmila: Denacifikace v okupačních zónách západních velmocí v Německu (11-11/12-267)

Halada, Jan, Od osvěty k cílevědomému programu. Čeští nakladatelé v posledním půlstoletí habsburské monarchie (23-5/6-117)

Halada, Jaroslav: Vznik agrární strany (3-10-291)

Halas, František X.: Papežský stát – idea a historie (3-7/8-202)

Hálek, Jan: Konference německých států v Drážďanech 1850/1851 (16-11/12-249)

Hálek, Jan: Německý spolek a Krymská válka (18-9/10-210)

Hálek, Jan: Otázka reformy Německého spolku (1859-1863) (11-7/8-155)

Hálek, Jan: Rakouské válečné námořnictvo v letech 1848-1866 (10-7/8-110)

Hanková, Monika: Léta obnovy a zklamaných nadějí. Zkušenosti židovské komunity v Čechách a na Moravě (1945-1948) (17-9/10-209)

Hanková, Monika: Prožitek „Entjudung“ ve středostavovském životě (16-3/4-74)

Hansen, Reimer: Philipp Melanchton – reformátor, humanista, učitel Německa (8-11/12-257)

Havel, Petr: Ferdinand Čenský (5-6-140)

Havel, Petr: Pražské děti. Z historie 28. pěšího pluku (5-1-16)

Heranová, Martina: Diplomatická jednání před mnichovskou konferencí (17-3/4-87)

Hereit, Petr: Znalosti o Africe v období starověku (18-5/6-104)

Herman, Daniel: Ohlas Dreyfusovy aféry v českém tisku (15-9/10-212)

Hertel, Petr, Z mocných impérií outsidery. Španělsko a Turecko mezi 16. a 20. stoletím (24-3/4-50)

Herzig, Arno: Historiografie a šoa (5-3-57)

Herzig, Arno: K dějinám politického antisemitismu v Německu (1918-1933) (4-1-13)

Hladík, Ondřej: Mezinárodní kongres pro trestní právo a vězeňství v Praze (17-1/2-41)

Hladký, Ladislav: Bosenští muslimové (Bosňáci) – proces vzniku národa (8-5/6-112)

Hlaváček, Ivan: Facit břevnovského milénia (4-12-282)

Hlavačka, Milan: Čtyři faktory středoevropského 19. století (5-3-60)

Hlavačka, Milan: České státní právo (4-5-111)

Hlavačka, Milan: Formování moderního českého národa 1815-1914 (20-9/10-194)

Hlavačka, Milan: Hospodářský vývoj českých zemí v rámci Rakousko-Uherska (3-7/8-230)

Hlavačka, Milan: Rudá arcivévodkyně (6-5/6-130)

Hlavačka, Milan, Spiknutí vídeňských a uherských jakobínů (12-1/2-17)

Hlavačka, Milan: Vojtěch Lanna (9-3/4-78)

Hlavačka, Milan: Vznik občanské společnosti v habsburské monarchii (3-9-265)

Holečková, Eva: Americké hnutí proti apartheidu (15-1/2-27)

Horčička,Václav, Bašta aristokracie či hájemství nové šlechty? Rakousko-uherská diplomatická a konzulární služba před první světovou válkou (21-3/4-73)

Horčička, Václav: Druhá berlínská krize a politika Spolkové republiky (11-9/10-217)

Horčička, Václav: Pohled rakousko-uherské diplomacie na Spojené státy (1914-1917) (15-9/10-221)

Horčička, Václav: Případ objednaného ultimáta. Rakousko-Uhersko a ponorková válka v roce 1916 (18-1/2-38)

Horčička, Václav: Rakousko-Uhersko a mírové jednání se Sovětským Ruskem 1917-1918 (10-1/2-16)

Horčička, Václav: Rusko a Prusko v období slezských válek (8-7/8-146)

Horská, Pavla: Hospodářský nacionalismus našich předků (5-10-231)

Horská, Pavla: Tři století evropského feminismu (6-2-36)

Hrbata, František: Berlín a Burgos v době španělské občanské války (7-9/10-209)

Hrbata, František: Caudillův bratr (11-7/8-217)

Hrbata, František: Sárský plebiscit (3-1-13)

Hrbata, František, Španělská Modrá divize ((12-9/10-228)

Hudec, Ladislav: Vývoj osídlení Zderazu (4-8-183)

Hub, Petr: Československá vojenská akademie a tradice vojenského školství v Htanicích na Moravě (13-3/4-81)

Hubert, Miroslav: Plavební podnikání v Čechách 19. století (3-6-178)

Hudema, Marek: Sovětská invaze do Afghánistánu (6-3/4-61)

Hudemann, Rainer: K vývoji ve francouzské okupační zóně v Německu po roce 1945 (7-5/6-132)

Chalupa, Jiří, Černá legenda o Španělsku (24-7/8-146; 24-9/10-204)

Chalupa, Jiří: Diktátor a prosperita. Francisco Franco a španělský hospodářský zázrak (20-1/2-14)

Chalupa, Jiří: Jak se dělá demokracie. Nástin demokratické transformace postfrankistického Španělska (9-1/2-17)

Chalupa, Jiří: Kapitoly z dějin baskického nacionalismu (10-3/4-63) Chalupa, Jiří: Příliš křehká demokracie (14-3/4-80)

Chalupa, Jiří: Stručné dějiny hanebnosti. Židé, konvertité a španělská inkvizice. Část I.- Židé konvertité a křesťané (16-5/6-98)

Chalupa, Jiří: Stručné dějiny hanebnosti. Židé, konvertité a španělská inkvizice. Část II. – Inkvizice (16-7/8-155)

Charvátová, Kateřina: Cisterciácký řád (4-11-266)

Chmelař, Jiří, Sacco di Roma (21-7/8-204)

Chleboun, Petr: Angelus pacis Jana Amose Komenského (15-3/4-66)

Chlubna, Jan: Churchill a druhá fronta (14-11/12-242)

Chlubna, Jan, „Z milosti boží synové budou následovat“. Jindřich VIII. v zápase o zajištění dynastie Tudorů. (23-9/10-194; 24-11/12-242)

Chudomelová, Jana: „Včela Čáslavská“. K založení prvního venkovského archeologického muzejního spolku (5-12-280)

Izdný, Jakub, Ženy – misionářky raného středověku (22-9/10-203)

Jahoda, Martin, Polská krize 1980-1981 v zrcadle sovětsko-amerických vztahů (19-5/6-98)

Jáchim, František: Cesta Giordana Bruna na hranici (4-6-141)

Jáchim, František: František Křížík (6-2-41)

Jáchim, František: Galileiho astronomie jako součást kultury renesance (3-6-175)

Jáchim, František: Jan Jessenius (6-5/6-136)

Jáchim, František: Jindřich Svoboda (5-8-186)

Jáchim, František: Karel IV., kamenný most a vesmír (4-7/8-169)

Jáchim, František: Praha na přelomu 16. a 17. století – středisko rozvoje astronomie (6-3/4-78)

Jáchim, František: Tycho Brahe v Čechách (3-11-327)

Jančík, Drahomír: Andrej Hlinka – „tvůrce“ či „zrádce“ republiky? (2-3/4-38)

Jančík, Drahomír-Kalina, Tomáš: Banky a společnost v meziválečném Československu (5-11-251)

Jančík, Drahomír: Nechtěné vítězství. Cesta Slovenska k vyhlášení nezávislosti 1939 (3-12-353)

Jančo, Milan: Lapidárium Národného múzea v Prahe predstavuje české kamenosochárstvo 11.-19. storočia (5-10-240)

Jančo, Milan: Rohrau-rodný dom Josepha a Michaela Haydna (5-7/8-192)

Janoušek, Petr: Pád kancléře Erharda (20-5/6-128)

Janoušek, Petr: USA, SRN a ztroskotání projektu Mnohonárodních sil (19-7/8-178)

Janíčková, Barbora: Vojsko a vojenství v novoasyrské říši (16-9/10-204)

Jaroš, Tomáš, Blízkovýchodní politika Německa na přelomu 20. a 21. století (24-1/2-23)

Jiroušek, Bohumil: Josef Klik (7-11/12-278)

Jiroušek, Bohumil: Josef Šusta – nestor českého rybnikářství (9-1/2-33)

Jiroušek, Bohumil, Nedopsaný dopis (12-1/2-37)

Jiroušek, Vladimír, Konec izolace? Českoslovenští historikové v Římě roku 1955 (14-9/10-229)

Jiřičko, Pavel: Pád krále železnic (7-3/4-85)

Kafka, Luboš: Lidové obrázky na skle v českých zemích (2-1/2-27)

Kaleta, Petr: Kašubové a jejich území. Kašubská problematika v díle Adolfa Černého a jeho kontakty se Stefanem Ramultem (16-5/6-129)

Kaleta, Petr: Židé ve východní Haliči. František Řehoř a poznání života haličských Židů v 19. století (12-11/12-260)

Kalvínská, Petra-Uhlíř, Jan B.:Vnitropolitické aspekty Pražského povstání (6-9/10; 11/12-228; 271)

Kaplan, Karel: Československo po druhé světové válce (1-1; 2; 3; 4; 5/6; 7/8; 9/10- 5; 40; 78; 107; 134; 171; 209)

Kaplan, Karel: Útěky do emigrace 1948 (10-9/10-225; 11-3/4-80; 11-5/6-134; 11-11(12-278)

Kárník, Jiří, Zkáza britské posádky Kábulu, leden 1842 (23-5/6-98)

Kárník, Zdeněk: Následky selhání česko-německého vyrovnání v Předlitavsku (K 80. výročí úmrtí Františka knížete Thuna-Hohensteina) (7-11/12-242)

Kárník, Zdeněk: Kdy se rozešly cesty českého a německého národního socialismu (9-9/10-211)

Kašpar, Oldřich: Jezuité z české provincie v Novém světě (3-2; 3-56; 74)

Kašpar, Oldřich: Piráti v Karibské oblasti v XVI. a XVII. století (4-3-50)

Kindl, Martin: Antonín Mikuláš Číla (5-3-68)

Klíma, Jan: Od iberských diktatur k demokracii (1-7/8-167)

Klíma, Jan, Sláva a úpadek Ribeiry Grande (13-9/10-215)

Klíma, Jan: Východní Timor-dějiny zapomenuté rezistence (5-9-205)

Klimek, Antonín – Eduard Kubů: Zápas o Československo (Nástin vývoje československé zahraniční politiky v letech 1918-1938) (7-1/2; 7/8; 11/12- 41, 182, 267; 8-11/12-268; 9-1/2-27)

Kobrlová, Zuzana, Čarodějnictví – iluze, za niž se platilo životem (22-9/10-194)

Koch, Klaus: Postoj armády k vývoji rakouského ústavního státu (7-3/4-63)

Kocek, Pavel: Církev v Čechách a na Moravě ve 12. století (1-9/10-212)

Kocek, Pavel: Církevní dějiny od zřízení biskupství pražského do zániku slovanské liturgie a zbytků pohanství (1-5/6-142)

Kocek, Pavel: Cyrilometodějská misie a křesťanství v našich zemích až do založení biskupství pražského (1-4-124)

Kocek, Pavel: Předcyrilometodějské počátky křesťanství v našich zemích (1-3-90)

Kocian, Jiří: Politická a organizační obnova Československé strany národně socialistické po květnu 1945 (1-2-42)

Kočvar, Jan, Boxerské povstání v Číně, 1899-1900 (19-9/10-194)

Kočvar, Jan, Dračí kosti. Úpadek Číny, 1895-1899 (19-7/8-163)

Kočvar, Jan: Zápas o Koreu. Čínsko-japonské soupeření 1868-1895 (17-3/4-61)

Kočvar, Jan, Rakousko-Uhersko a „Boxerské povstání“ v Číně (23-9/10-215)

Kodet, Roman: Franz Conrad von Hötzendorf – zapomenutý vojevůdce (18-7/8-179)

Kodet, Roman, Midway 1942. Zlom ve vývoji války v Pacifiku (19-5/6-98)

Kodet, Roman: Port Arthur 1904 (16-11/12-258)

Kodet, Roman, Rakousko-Uhersko a Východní krize 1875–1878 (24-1/2-2)

Kodet, Roman: Rusko-japonské soupeření na Dálném východě na přelomu 19. a 20. století (15-1/2-8)

Kodet, Roman, Velké bitvy světových dějin. Bitva u Gettysburgu, 1863 (23-9/10-233)

Kodet, Roman, Velké bitvy světových dějin. Bitva u ostrova Savo, 1942 (23-5/6-139)

Kodet, Roman, Velké bitvy světových dějin. Lepanto, 1571 (23-3/4-89)

Kodet, Roman, Velké bitvy světových dějin. Liao-jang 1904 (24-9/10-232)

Kodet, Roman, Velké bitvy světových dějin. Tannenberg 1914 (24-3/4-88)

Kodet, Roman, Velké bitvy světových dějin. Zenta 1697 (24-5/6-137)

Kodet, Roman,Velké bitvy světových dějin. Poltava 1709 (24-1/2-39)

Kodet, Roman, Prosecký, Aleš, Velká Británie na konferenci v Locarnu na stránkách československého konzervativního tisku (24-11/12-268)

Kodetová, Petra, Španělské dědictví – klíčový problém evropské politiky druhé poloviny 17. století (22-5/6-98)

Kodetová, Petra, Velké bitvy světových dějin. Bitva u Hastingsu, 1066 (23-7/8-185)

Kodetová, Petra, Velké bitvy světových dějin. Fleurus 1690 (24-7/8-183)

Kodetová, Petra, Velké bitvy světových dějin. Moháč 1526 (24-11/12-277)

Kochanowski, Jerzy: Polsko v době autoritativního režimu Piłsudského (10-1/2-22)

Kokešová, Helena: Osobnosti české minulosti. Eduard Albert (1841-1900) (17-5/6-128)

Kolář, František: Jan Otto – knihtiskař a nakladatel (8-3/4-91)

Kolář, František: Jubilejní výstava 1891 (1-9/10-194)

Konečný, Martin, Mantzikert 1071 (22-3/4-64)

Kosina, Miloš: „Černé dvouletí“ Španělské republiky (1933-1935). Příspěvek k politickým dějinám Španělska ve 20. století (17-11/12-259)

Kosina, Miloš Ondřej, Indalecio Prieto – sociální demokrat nebo levicový liberál? (22-9/10-217)

Kosina, Miloš Ondřej, Dolores Ibárruri – legenda španělského komunistického hnutí (24-5/6-124)

Kotilínek, Roman, Vzpomínka na kraslický incident v září 1938 (21-9/10-228)

Koudelková, Jarmila: Kdo byl kdo v našich dějinách. Osvícenství a počátky národního obrození (1-2; 3- 61, 95)

Koutský, Karel: Enide a Isolda: dvě tváře rytířské lásky (16-5/6-108)

Kovář, Martin, Čtyřicet let od Zázraku aneb Tak ještě jednou sbohem Danny (23-11/12-278)

Kovář, Martin: Albrecht z Valdštejna – hospodář a podnikatel (5-9-194)

Kovář, Martin: Anglie královny Anny (8-9/10-194) Kovář, Martin: Benjamin Disraeli (2-3/4-45)

Kovář, Martin: Poslední léta stuartovské monarchie (1707-1714) (9-3/4-57)

Kovář, Martin: První léta alžbětinské Anglie (10-4/4-50)

Kovář, Martin: Robert Walpole – zrození státníka (12-1/2-10)

Kovář, Martin: Robert Walpole – ministr i vůdce opozice (12-5/6-119)

Kovář, Martin. Robert Walpole – politik a státník (12-9/10-242)

Kovář, Martin, Setkání historiků v Pasově (11-9/10-237)

Kovář, Martin: Valdštejnův Jičín.Architektonický rozvoj města v letech 1621-1634 (11-1/2-2)

Kovář, Martin: Vilém Oranžský a nizozemská revoluce (3-11-306)

Kovář, Martin – Tumis, Stanislav: Vzpomínka na pátý listopad (16-11/12-242)

Kovář, Martin: Walter Raleigh (7-9/10-204)

Kovář, Martin: Třicetiletá válka (I, II) (4-12-269; 5-1-2)

Kovář, Martin: Z anglických dějin 17. století. Anglie za vlády Viléma III. Oranžského (7-3/4; 7/8-57, 157)

Kovář, Martin: Z anglických dějin 17. století. Od protektorátu k restauraci (6-2-26)

Kovář, Martin: Z anglických dějin 17. století. Světla a stíny restaurace (6-7/8-151)

Kovářová, Blanka, Reforma nebo revoluce? Britská vládní krize v letech 1782-1784 (23-1/2-22)

Kovaříková, Lenka, Habsbursko-lotrinští vévodové v Toskánsku (21-11/12-242)

Krákorová, Martina – Krákora, Lukáš: Treblinka (14-5/6-107)

Kramář, Jan Český národohospodář Josef Gruber (16-7/8-179)

Krischke, Helena: Církev a anglické království: Thomas Becket (10-9/10-199)

Krischke, Helena, Císařovna Matylda – dědička anglického království (24-5/6-98)

Krischke, Helena: Od spojenectví ke konfliktu. Plantageneti a Štaufové ve 12. století (12-9/10-203)

Krischke, Helena, Pád anjouovského impéria. Část I. -Král Jan a ztráta Normandie (15-3(4-58)

Krischke, Helena, Pád anjouovského impéria. Část II. – Janův spor s papežstvím (15-5/6-98)

Krischke, Helena, Pád anjouovského impéria. Část III. – Cesta k bitvě u Bouvines (16-1/2-13)

Krischke, Helena, Příběh Viléma Marshala (22-3/4-72)

Krischke, Helena: Richard Lví srdce – mezi legendou a skutečností (18-9/10-194)

Krischke, Helena, Vilém II. Ryšavý – dědictví Viléma Dobyvatele (21-9/10-194)

Křivský, Petr: Tři století mořeplavby (10-1/2-2)

Křivský, Petr: Tuniská „epizoda“ italské politicky v 19. století (8-3/4-64)

Křivský, Petr: Věda v životě a kultuře 19. století (3-6; 7/8-286)

Křivský, Petr: Záhadný kontinent. Počátky objevování Antarktidy (5-11-259)

Kubačák, Antonín: Pozemková reforma v období první republiky (4-4-84)

Kubeš, Jiří: Vilém Slavata a jeho hejtmani. K anatomii prestiže raně novověké šlechty (12-3/4-70)

Kubiš, Karel: Zahraniční politika Anglie za vlády Jakuba I. (4-2; 3- 32, 52)

Kubů, Naďa: Zámek a město Březnice (4-8-177)

Kučera, Martin: Vojtěch Preissig – portrét jednoho života (16-1/2-2)

Kučera, Rudolf: Vybrané kapitoly z dějin střední Evropy (3-6; 7/8; 9; 10; 11, 12- 170; 235; 257, 318; 362 a 4-2-36)

Kuklík, Jan ml.: Ústavněprávní vývoj v Anglii v letech 1649-1659 (8-9/10-207)

Kuklík, Jan ml.: Uznání československé exilové vlády v letech 1940-1941 (6-11/12-265)

Kuklík, Jan ml.: Vznik a uznání Československého národního výboru a prozatímní vlády v letech 1939-1940 (4-10; 11; 12-225; 256; 279)

Kuklík, Jan st.: Národní strana práce a problémy politického vývoje Druhé republiky (3-11; 12-312; 351)

Kuklík, Jan st.: Vznik Národní strany práce (3-4-105)

Kumpera, Jan.: Zapomenutý barokní vlastenec (3-7/8-238)

Kupka, Vladimír, Dvojí obležení Rhodu (11-3/4-50; 11-5/6-108)

Kupka, Vladimír: Nekropole českých panovníků (7-9/10-220)

Kupka, Vladimír: Obléhání Malty v roce 1565 (10-7/8-98)

Kupka, Vladimír: Vývoj švýcarského opevnění v 19. a 20. století (8-7/8-168)

Kvaček, Robert: Osudová třicátá léta (4-11-253)

Kvaček, Robert: Podoba vývoje prvního československého státu 1918-1938 (4-9-204)

Květ, Radan: Co ovlivňuje historické dění? Souvislosti přírodních cyklů a duchovních proměn (13-5/6-127)

Kyncl, Vojtěch, Symbol nedůsledné justice. Wolfgang Wolfram von Wollmar v kontextu „konečného řešení židovské otázky v protektorátu Čechy a Morava (24-9/10-224)

Kynclová, Kristina. Plukovník T. E. Lawrence a jeho působení na Blízkém východě (24-3/4-80)

Lacina, Vlastislav: Měnová politika v prvních letech Československé republiky (1-2-50)

Lach, Jiří: Poslední dopis Josefa Šusty (11-3/4-82)

Lach, Jiří: Vznik Mezinárodního výboru historických věd v letech 1923-1926 (18-5/6-132)

Lachman, Tomáš: Lékařství a zdravotnictví v českých zemích v době pobělohorské (5-7/8-182)

Lainová, Radka: Diktatura ministerského předsedy. António Oliveira de Salazar a portugalský autoritativní režim (10-9/10-208)

Lainová, Radka: Estonsko v březnu 1934 – legální převrat? (12-9/10-217)

Lainová, Radka: Finské velkoknížectví v rámci carského Ruska 1809-1917 (6-7/8-158)

Lainová, Radka: Finsko ve válce 1939-1944 (7-1/2; 3/4-18, 73)

Lainová, Radka: Judenič před branami rudého Petrohradu (8-1/2-14)

Lainová, Radka: Lotyšští střelci v ruské revoluci 1917 (9-9/10-203)

Lainová, Radka: Mezi „národní revolucí“ a kolaborací. Režim ve Vichy (1940-1944) (11-7/8-169; 11-9/10-211)

Lainová, Radka: Pobaltí 1918-1922 (5-7/8-156)

Lainová, Radka: Občanská válka ve Finsku 1917-1918 (6-1-7)

Lainová, Radka: Po převratu v Litvě – úplný klid (8-3/4-71)

Lee, Chinyun: Obchod mezi českými zeměmi a Čínou před první světovou válkou (17-1/2-21)

Lenderová, Milena: …Bůh nás obdařil malou Pepičkou. Několik poznámek o mateřství v Čechách v 18. a 19. století (8-11/12-264)

Lenderová, Milena: Markýzovo trojí zastavení (6-5/6-133)

Lenderová, Milena: Studenti ze střední Evropy na lékařské fakultě univerzity v Montpellieru (1600-1789) (10-7/8-173)

Lenderová, Milena: Svatba pana generála (Maurice Pellé a Čechy) (7-11/12-273)

Liška, Martin, Osobnosti a problémy švédské politiky po roce 1660 (24-7/8-171)

Litera, Bohuslav: Vývoj sovětské armády v letech 1923-1941 (I. část) (11-11/12-258)

Litera, Bohuslav: Vývoj sovětské armády v letech 1923-1941 (II. část) (12-1/2-24)

Lhotáková, Veronika, Ivan Hrozný očima Sergeje Ejzenštejna. Obraz kontroverzního cara ve stalinském Rusku (24-5/6-107)

Lněničková, Jitka: Pražské průmyslové výstavy v letech 1828-1836 (4-7-170)

Luňák, Petr: Gorbačov a sjednocení Německa (6-3/4-69)

Lustigová, Martina: Kramářův pohled na Rusko (14-5/6-116)

Lutovský, Michal: Hnězdenské chrámové dveře (3-1-26)

Lutovský, Michal: Slovanská „holubičí“ povaha a ranný středověk (1-7/8-188)

Lutovský, Michal: Slovanské mohyly v Čechách (5-1-10)

Macková, Adéla, Návštěva egyptského krále Fuáda v Československu (19-3/4-81)

Majlátová, Lucia, Kostarika v systému vztahů Československa a Střední Ameriky (24-3/4-61)

Marek, Pavel: Poselství lásky a osamění. Manželské soužití Zdeňka a Polyxeny z Lobkovic (12-5/6-114)

Martykánová, Darina: Dětství v novém Turecku. Postavení dítěte v istanbulské muslimské rodině v letech 1850-1940 (12-11/12-256)

Martykánová, Darina: Pohřební architektura starověké Lýkie (7- 9/10-200)

Martykánová, Darina: Vývoj držby půdy v Osmanské říši (13-11/12-272)

Mařík, Antonín: Otázka náboženské snášenlivosti v Karlových Varech v době pobělohorské (8-11/12-261)

Matoušek, Petr: Masaryk a Hilsnerova aféra (1-4-108)

Matúšů, Marie: Z dějin britských tajných služeb. Správa pro zvláštní operace (15-11/12-269)

Maur, Eduard: Bitva u Jankova 6. března 1645 (6-3/4-50)

Maur, Eduard: Doba rudolfinská – období zásadního přelomu ve vývoji českého železářství (11-5/5-125)

Maur, Eduard: Historie-demografie-historická demografie (3-9-261)

Maur, Eduard: Myšlenkový svět české vesnice na prahu procesu modernizace (5-9-206)

Maur, Eduard: Přísečnické železářství v období přímé výroby železa (6-11/12-279)

Maurová, Miroslava: Jan Amos Komenský (3-3-66) Melanová, Miroslava: Výstava českých Němců v Liberci v roce 1906 (8-3/4-88)

Melkesová, Miroslava: Křtiny a úvod ve venkovském prostředí raného nvoověku (14-11/12-262)

Melkesová, Miroslava: „…ku pomoci a odlehčení těžkých trápení těhotných paní…“ Lékařské knihy a porodnické instrukce 16. století (10-5/6-122)

Michálek, Slavomír: Československo-americké rokovania o kompenzácii a obchodnej dohode v rokoch 1945-1956 (10-7/8-165)

Mikulka, Radek: Hledal pravdu v širé poušti. Bude znovu objeven orientalista Alois Musil? (4-6-139)

Míšek, Roman: Rakouský vliv v Levantě a Súdánu po Krymské válce (15-7/8-173)

Moulis, Vladislav: Československo ve sféře sovětského vlivu (březen 1945-únor 1948) (4-7-152)

Moulis, Vladislav: Posledních padesát let evropských dějin (5-7/8-171)

Müller, Miroslav: Počasí za třicetileté války očima českého exulanta (12-9/10-210)

Musilová, Dana: Problémy sociálně ekonomického vývoje v letech 1939-1945 v protektorátu Čechy a Morava (3-5; 6-149; 183)

Mysliveček, Zdeněk: Britský appeasement na Dálném východě v letech 1937-1939 (15-3/4-80)

Nálevka, Vladimír: Karibská krize (7-1/2-29)

Nálevka, Vladimír: Maďarský podzim roku 1956 (4-11-248)

Nálevka, Vladimír: Zápas o Pobaltí (1-1-13)

Navrátilová, Hana-Míšek, Roman, Anton Prokesch von Osten. Orientalista a diplomat ve službách habsburského domu (13-9/10-220)

Nejedlý, Martin: Čechy a Čechové očima dvou francouzských básníků 14. století (9/1/2-2)

Nejedlý, Martin: Jana z Arku (8-3/4-50)

Nejedlý, Martin: Froissartovy příběhy bojů a lásek. Část I. – O šťastném kováři a jeho okřídlených jelenech (13-5/6-98)

Nejedlý, Martin: Froissartovy příběhy bojů a lásek. Část II. – Cesta ke slunečnímu lovci (13-7/8-152)

Nejedlý, Martin: Froissartovy příběhy bojů a lásek. Část III. – Lesk a stíny orthezského hradu (13-9/10-200)

Nejedlý, Martin: Froissartovy příběhy bojů a lásek. Část IV. – Neodolatelná moc věrného chrta (13-11/12-254)

Nejedlý, Martin: Historie o Meluzíně. Část první – „Bože dej mi sílu psát o tak podivuhodných událostech“ (12-3/4-50)

Nejedlý, Martin: Historie o Meluzíně. Část druhá – „Zjev se krásná vílo“ (12-5/6-120)

Nejedlý, Martin: Historie o Meluzíně. Část třetí – „Kdy opět otočíš, vrtkavá paní Fortuno, svým kolem osudu (12-7/8-158)

Nejedlý, Martin: Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku (I.) (19-11/12-241)

Nejedlý, Martin: Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku (II.) (20-3/4-58)

Nejedlý, Martin: Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku (III. část) (20-7/8-155)

Nejedlý, Martin: Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku (IV. část) (20-11/12-242)

Nejedlý, Martin, „Pohleďte do zrcadla úsměvných zrůdností“. Lesk a trýzně 15. Století očima dvorských služebníků (I. část) (23-1/2-2; 23-3/4-65; 23-9/10-199; 23-11/12-242)

Nejedlý, Martin, Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část I. – Nic nepozná ten, kdo na cesty se nevydá (14-3/4-50)

Nejedlý, Martin, Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část II. „Jednu nohu mám bosou, druhou vždy obutou“ (14-7/8-165)

Nejedlý, Martin, Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část III. – „prožil jsem hoře a zhlédl časy rozjitřené“ (14-9/10-205)

Nejedlý, Martin, Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část IV. – „Přátelé moji, neopusťte ubohého Eustacha!“ (14-11/12-251)

Nejedlý, Martin: Václav IV. a Panská jednota (II. a III. část) (11-1/2-8; 11-3/4-68)

Nekvinda, Libor: Myšlenkové zdroje raného křesťanství (4-3-63)

Nerad, Filip: Generál Čeček v ruských legiích (12-5/6-127)

Nerad, Filip, Lord Kitchener a britsko-búrská válka (14-3/4-70)

Nerad, Filip, Sir Roger Casement – muž mnoha tváří (18-1/22)

Niebauerová, Miroslava: Panství Točník a Králův Dvůr za třicetileté války (6-9/10-235)

Niebauerová, Miroslava: Zaplať! (4-9-213)

Novák, Matěj: Rusofilské a procarské tendence v československém zahraničním odboji ve Francii 1914-1915 (13-7/8-175)

Novotný, Jiří – Šouša, Jiří: Emitenti mimo zákon. Ochrana měny, padělky a padělatelé v Československu v první polovině 20. století (17-5/6-98)

Novotný, Jiří – Šouša, Jiří: Kde jsou mé peníze? Zpronevěry v českých záložnách na přelomu 19. a 20. století (14-7/8-146)

Novotný, Jiří – Šouša, Jiří: Krize bank za první republiky. Otřes české bankovní soustavy a její záchrana ve 20. letech 20. století (13-1/2-2)

Novotný, Gustav, Zemědělství a lesnictví v historické retrospektivě (11-1/2-18)

Novotný, Lukáš: Ekonomické souvislosti vzniku francouzsko-ruského spojenectví (1887- 1894) (15-3/4-71)

Novotný, Lukáš, Zinověvův dopis a Campbellův případ (18-9/10-218)

Novotný, Lukáš, Velká Británie, Konzervativní strana a vznik Společnosti (21-5/6-178)

Obrazová, Pavla-Tvrský, Josef-Vlk, Jan: Cesta českého knížete Vratislava II. ke královské koruně (2-3/4-60)

Obrazová, Pavla-Tvrský, Josef-Vlk, Jan: Rozvoj kultu svatého Václava v českých zemích doby lucemburské (1-2-55)

Obrazová, Pavla-Tvrský, Josef-Vlk, Jan: Svatý kníže (1-1-17)

Oparný, Josef: Benjamin Franklin – symbol americké společnosti 18. století (1-7/8-162)

Opatrný, Josef: Česká emigrace do Latinské Ameriky (10-9/10-214)

Opatrný, Josef: Indiánské války v USA po roce 1865 (6-7/8-146)

Opatrný, Josef: Kolumbovi soupeři a následovníci (4-5-102)

Opatrný, Josef: První plavba kolem světa (5-10-218)

Opatrný, Josef: Sedmiletá válka v Americe (2-1/2-21)

Opatrný, Josef: Vinland severských ság (3-5-139)

Ostap, Pavel: Boj omoc v Kremlu. Malenkov vers. Ždanov (18-7/8-158)

Ostap, Pavel: L. I. Brežněv – desetiletí na vrcholu moci (20-3/4-82)

Ostap, Pavel: Orgány sovětského mocenského mechanismu (17-5/6-116)

Panoch, Pavel: Voda, loď, ryba: k ikonografii „mokrého“ světa v českém baroku (17-9/10-195)

Pazderský, Roman, Příběh sporu o smysl českých dějin. Jubilejní skica očima 21. Století (23-1/2-30)

Pečenka, Marek: Kapitoly z mezinárodních vztahů před I. světovou válkou. Bagdádská dráha (3-1-19)

Pelikán, Jan: Formování základů moderního srbského státu (První a druhé srbské povstání) (4-7-163)

Pelikán, Jan: Politické procesy v Albánii, Maďarsku a Bulharsku (4-1-18)

Pelikán, Jan: Sovětsko-jugoslávská roztržka (1-7/8-174)

Pelikán, Jan: Srbsko v období autonomie (1831-1868) (5-2-30)

Peroutka, Ferdinand: Byl Beneš vinen? (1-1-2)

Petráš, René: Reforma správy a národní otázka na počátku první republiky (13-5/6-133)

Petráš, René: Mezinárodněprávní ochrana menšin po první světové válce (11-1/2-31)

Picková, Dana, Alexandr Něvský – hledání reality. I. část: Neporazitelný vojevůdce 21-5/6-154)

Picková, Dana, Alexandr Něvský – hledání reality. II. část – Léta těžkých rozhodnutí (21-11/12-251)

Picková, Dana, Dynastický svár v domě Rurikovců (23-5/6-108)

Picková, Dana: O počátcích státu Rusů (18-11/12-253)

Picková, Dana: O svébytnosti Ruska (3-12-347)

Picková, Dana: Počátky slovanských dějin (8-9/10; 11/12-200, 246; 9-5/6-101)

Picková, Dana: Ruské impérium a Kateřina II. Veliká (1-7/8; 9/10-186; 200)

Picková, Dana, Vláda Ivana III. – mezní etapa vývoje ruského státu (11-5/6-118)

Picková, Dana: Zrození křesťanství. (3-2; 3- 34; 73 a 4-10-222)

Pilát, Vladimír: Hue 1968 (9-11/12-271)

Píša, Martin: Československo a korejská válka (8-3/4-81)

Pitro, Martin – Vokáč, Petr: Slunce zapadlo nad Arkonou. Severozápadní Slované a jejich náboženství (12-3/4-63)

Pitro, Martin – Vokáč, Petr: Země v srdci Evropy (15-7/8-146)

Pletichová, Dana – Růžičková, Jarmila: Dějepis současné španělské škole (3-6-186)

Podaný, Václav: Několik črt o osobnosti Františka Krejčího (3-10-299)

Pokorná, Magdalena: Josef Vítězslav Šimák (3-5-160)

Poláček, Jaroslav: Využití počítačů ve výuce dějepisu (11-5/6-143)

Popelka, Miroslav: Počátky zemědělství v Evropě (4-9-194)

Prokopová, Irena: Václav II. a založení Zbraslavského kláštera (12-7/8-146)

Puk, Miroslav: Odsun Němců z Prahy po druhé světové válce (12-11/12-270)

Rajlich, Jiří: Křížové výpravy a papežská politika (8-3/4-57)

Rákosník, Jakub: Cukr a bič kancléře Bismarcka (15-5/6-130)

Rákosník, Jakub: Anglický chudinský zákon z roku 1834. Část I. -Krize alžbětinské chudinské péče (18-3/4-57)

Rákosník, Jakub: Anglický chudinský zákon z roku 1834. Část II. – Budování moderní chudinské péče (1814-1834) (18-5/6-110)

Randák, Jan: Poslední Čech (13-5/6-129)

Randák, Jan: Život ducha lidského jest pln tajemství… Několik poznámek k nemoci Pavla Josefa Šafaříka (12-7/8-179)

Rašín, Milan: Operace Weserübung (18-11/12-261) Rataj, Jan: Proměny českého nacionalismu v druhé republice (5-2-40)

Roedl, Bohumír, Nově o conquistě a prvních kronikářích Peru (22-1/2-23)

Rouč, Vít, Andské státy Latinské Ameriky ve 40. letech 20. století (14-9/10-218)

Rouč, Vít, Československo a andské státy Latinské Ameriky v letech 1950-1975) (17-11/12-267)

Rouč, Vít, Československo a Kolumbie v letech 1950-1975 (19-1/2-23)

Rouč, Vít: Vztahy Československa a andských států Latinské Ameriky (12-9/10-179)

Rudová, Žofie: Turecké cechy (11-11/12-242)

Řezník, Miloš: Běloruská státnost – novum nebo tradice? (8-5/6-118)

Řezník, Miloš, Královské Prusko na počátku novověku (11-5/6-98)

Řezník, Miloš: K historiografické práci Václava Vladivoje Tomka (5-6-137)

Řezník, Miloš: Mezinárodní postavení polsko-litevského státu za Vladislava IV. (1632-1648) (6-3/4-51)

Řezník, Miloš: M. V. Kratochvíl jako historik (5-1-20)

Sankot, Pavel: Keltské osídlení Čech (4-11-242)

Satrapa, Filip: Mezi tradicí, reformou a revolucí: Čína na sklonku císařské éry (15-11/12-253)

Satrapa, Filip, Velké povstání tchaj-pchingů (21-3/4-58)

Sautin, Viktor, První dělení Polska (21-1/2-2)

Sekyrková, Milada: Otakar Odložilík (4-8-188)

Semotanová, Eva: O mapách v historické práci na počátku třetího tisíciletí (13-1/2-32)

Scheinost, Vojtěch: Vojáka státník Carl Gustaf Mannerheim (13-3/4-57)

Sieber, Karel: Československá vojenská pomoc Ugandě (1965-1970) (13-9/10-223)

Skokan, Peter: Britská Liberální strana v době Búrské války (19-11/12/000)

Skřejpek, Michal: Právní úprava stavební činnosti ve starověkém Římě (6-5/6-107)

Skřejpek, Michal: Vražda nebo poprava? (7-11/12-253)

Skřejpek, Michal: Zapomenutý zločin (7-5/6-137)

Skřivan ml., Aleš: Americká politika v Číně na konci II. světové války. K otázce vytváření podmínek poválečného vývoje a nástupu komunismu v Číně (6-5/6-104)

Skřivan ml., Aleš, Ekonomické zájmy Rakousko-Uherska v Číně v letech 1900–1914 (24-11/12-252)

Skřivan ml., Aleš: Japonsko v období okupace (1945-1952) (18-3/4-73)

Skřivan ml., Aleš: K otázce vztahů mezi Československem a Čínou mezi světovými válkami (20-9/10-224)

Skřivan ml., Aleš: První opiová válka a otevření Číny (17-11/12-242)

Skřivan ml., Aleš: Působení faktoru „ruského nebezpečí“ na vývoj německo-ruských vztahů před rokem 1914 (9-1/2-7)

Skřivan ml., Aleš: Situace v Číně po II. světové válce (11-3/4-62)

Skřivan ml., Aleš: Vývoj československého vývozu do Číny po druhé světové válce (19-11/12-000)

Skřivan ml., Aleš, Vývoj československého vývozu do Číny po druhé světové válce, II. část, 1960–1979 (21-11/12-260)

Skřivan st., Aleš: Británie na sklonku viktoriánské éry (3-7/8-194)

Skřivan st., Aleš: Cesta ke kapitulaci Japonska (1-1-8)

Skřivan st., Aleš, Doprava z Rakousko-Uherska do zámoří, 1900–1914 (24-7/8-157)

Skřivan st., Aleš: Francouzi v Novém světě v XVI. století (8-11/12-242)

Skřivan st., Aleš: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů před I. světovou válkou. Cesta ke vzniku francouzsko-ruského spojenectví (4-12-275)

Skřivan st., Aleš: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů před I. světovou válkou. Politika velmocí a boxerské povstání v Číně (4-4; 5-74; 106)

Skřivan st., Aleš: Konrad Adenauer a vznik Spolkové republiky (3-5-131)

Skřivan st., Aleš, Muž, který mohl zachránit monarchii? Alois hrabě Lexa von Aehrenthal (1854–1912) (22-9/10-207)

Skřivan st., Aleš: Objevení Nového světa (3-10-274)

Skřivan st., Aleš: Počátky německé koloniální aktivity ve Východní Africe (I, II) (5-11;12-242, 276)

Skřivan st., Aleš: Portugalská epopej (7-5/6-98)

Skřivan st., Aleš: Sarajevo, 28. červen 1914 (5-7/8-146)

Skřivan st., Aleš: Války o dědictví rakouské, 1740-1748 (12-1/2-2)

Skřivan st., Aleš: Vystupte na horu Niitaka. K 50. Výročí přepadení Pearl Harboru (2-3/4-35)

Skřivan st., Aleš, Zahraniční politika Rakousko-Uherska v předvečer první světové války (21-7/8-168)

Sládeček, Petr, Katastrofa vzducholodi Italia na stránkách československého tisku (24-1/2-18)

Sladkovská, Eva: Kongresy Svaté aliance (9-11/12-242)

Sláma, Jiří: Jan Dismas Zelenka (6-11/12-278)

Sláma, Jiří: Počátky přemyslovského státu (3-4-98)

Sláma, Jiří: Svatý Jan Nepomucký (4-11-261)

Smetana, Karel: Sárský plebiscit 1935 (16-11/12-270)

Smetánka, Zdeněk: Archeologie dětství (4-4-78)

Sommer, Jiří: Sběratel, mecenáš, podnikatel (7-9/10-230)

Soukup, Jaromír: Synové svobody a Zákon o kolkovném (1765-1766) (17-7/8-160)

Spěváček, Jiří: Bitva u Crécy-en-Ponthieu, její příčiny a průběh bojových akcí (7-7/8-153)

Staněk, Karel: Portugalsko a jeho šťastný král. Vláda Manuela I. (1495-1521) (20-5/6-98)

Staněk, Karel, Soupeření Portugalců a Nizozemců o monopol v obchodu s kořením, 1601–1669 (22-7/8-146)

Starck, Karel: Anglie XVI. století a počátky jejího zámořského podnikání (4-1-8)

Starý, Miroslav: Jezuita mezi Irokézi. Misionář a diplomat Jean de Lambreville (17-1/2-10)

Starý, Miroslav: Pequotská válka. Puritáni a Indiáni, 1630-1638 (15-7/8-163)

Starý, Miroslav: Poutníci a Indiáni, 1620-1630 (12-11/12-249)

Steiniger, Bohumil, Tělocvičné spolky a skauting v období Rakousko-Uherska (14-1/2-34)

Stejskal, Aleš: Matyáš Fuch z Fuchýřova – kariéra sluhy dvou pánů (8-1/2-22)

Stejskal, Aleš – Bastl, Milan: Vzestup a pád rožmberského úředníka (6-5/6-118)

Stellner, František: Bedřich Pruský a Machiavelliho „Vladař“ (6-5/6-127)

Stellner, František: Capriviho zahraniční politkka v letech 1890-1892 (6- 9/10-210)

Stellner, František: Cesta Pruska k velmocenskému postavení (3-9-242)

Stellner, František: Císařova matka. Životní příběh arcivévdkyně Žofie, matky císaře Františka Josefa I, (7-5/6-108)

Stellner, František: Mládí pruského krále Bedřicha II. (5-4-74)

Stellner, František: Na německém císařském dvoře (1871-1918) (10-7/8-146)

Stellner, František: „Nový kurs“ a „světová politika“. Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století (1-7/8-180)

Stellner, František, Petr I. Veliký a carevič Alexej (22-3/4-82)

Stellner, František: Prusko za válek o dědictví rakouské (4-5-122)

Stellner, František: První bitva Sedmileté války (12-5/6-98)

Stellner, František, První ruská vladařka Žofie Alexejevna (14-5/6-98)

Stellner, František, Příprava ruských panovníků 18. století na vládu (23-7/8-161)

Stellner, František: Slovanství v české a ruské společnosti v první polovině 19. století (15-9/10-206)

Stellner, František: Vilém I. Osobnost německého císaře (3-2-45) Stellner, František: Založení Petrohradu (15-1/2-2)

Stellnerová, Šárka-Stellner, František: Gustav II. Adolf (6-1-2)

Stellnerová, Šárka-Stellner, František: Švédsko na přelomu XVIII. A XIX. století (4-2-26)

Suchánek, Antonín: Vyloučení Jeronýma Makovského z Makové z rytířského stavu (16-7/8-172)

Suchánek, Drahomír: Bismarckův „kulturní boj“ – kořeny, příčiny, souvislosti (11-11/12-248)

Suchánek, Drahomír: Vláda žen. Autorita a postavení žen na počátku vrcholného středověku (18-1/2-19)

Suppan, Arnold: Národní stát a národní menšina na konci 20. století (5-6-131)

Šafařík, Petr: Vandry – cesty za prací ve vzpomínkách současníků (8-1/2-32)

Šarochová, Gabriela: Hispánští Židé. Příspěvek k dějinám španělských židovských obcí do r. 1492 (5-7-150)

Šašinka, Zděněk, Bitva u Znojma. K otázce péče o raněné a pohřbívání v období napoleonských válek (21-1/2- 27)

Šedivý, Miroslav: Arcivévoda Bedřich – zapomenutý princ (17-7/8-182)

Šedivý, Miroslav, Bitva u Navarina – 20. říjen 1827 (21-3/4-50)

Šedivý, Miroslav, Filheléni v řecké válce za nezávislost (22-5/6-106)

Šedivý, Miroslav: Francouzská červencová monarchie v kritickém roce 1840 (18-3/4-50)

Šedivý, Miroslav: Metternich a idea konference ve Vídni v roce 1839 (17-3/4-80)

Šedivý, Miroslav: Metternich a Turecko (15-9/10-194)

Šedivý, Miroslav: Mikuláš I. a Osmanská říše (1829-1833) (17-11/12-252)

Šedivý, Miroslav, Velké bitvy světových dějin. Bitva u Nezibu, 1839 (23-11/12-282)

Šepták, Miroslav: Jednání československé diplomacie s Německem v letech 1936-1937 (17-1/2-31)

Šetřilová, Jana: Druhý či první muž strany? Ke vztahu Aloise Rašína a Karla Kramáře (5-5-114)

Šetřilová, Jana: Naši svobodní zednáři (4-9-210)

Šetřilová, Jana: Svobodný zednář Alfons Mucha (7-7/8-178)

Šimůnek, Pavel: Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (4-9-214)

Šínová, Lenka, Příběh carevnina favorita. Ernst Johann von Biron (23-11/12-242)

Šírová, Šárka: Mechtilda Lichnovská. Spisovatelka, mecenáška, múza básníků (12-3/4-98)

Škorpil, Pavel: Přesídlenecký problém v Německu po druhé světové válce (1-5-144)

Šmíd, Marek: Masarykův konflikt s katolickou církví na přelomu 19. a 20. století (12-11/12-265)

Šrámek, Pavel: Úvahy o vojenském převratu v období Mnichova 1938 (6-7/8-183)

Štaif, Jiří: František Palacký a František Ladislav Rieger po revoluci 1848-1849 (6-7/8-172)

Štěpánek, Petr: Počátky arménské otázky v Osmanské říši (5-9-199)

Švorc, Peter: Ernest Denis (3-1-24)

Tesařík, Bohumil: Bohuslav Brauner (7-3/4-88)

Tejchman, Miroslav: Balkán v posledním roce II. světové války (7-3/4-78)

Tejchamn, Miroslav: Carol II. Rumunský král playboy (14-1/2-20)

Tejchman, Miroslav: Jak se dělá revoluce. Cesta rumunských komunistů k moci v letech 1944-1945 (11-7/8-177)

Tejchman, Miroslav: Národnostní rozpory na území bývalé Jugoslávie v letech druhé světové války (5-7-162)

Tejchman, Miroslav: Nicolae Ceaušescu – vzestup a pád diktátora (6-11/12-250)

Tejchman, Miroslav: „Procentová“ dohoda Churchilla a Stalina o Balkánu (5-10-223)

Tejchman, Miroslav: Ve službách Třetí říše (7-5/6; 7/8, 11/12-124,163, 260 a 8-3/4-75)

Tejchman, Miroslav: Vznik a zánik Jugoslávie (9-3/4-64)

Tóth, Andrej, Trianonská mírová smlouva a politika Budapešti (prosinec 1919–červen 1920) (21-9/10-208)

Tichý, Radomír: Plavba Egejským mořem před devíti tisíciletími (5-2-45)

Tomášek, Jan, Kosti prvních Přemyslovců (22-7/8-155)

Török, Dan, Jan Kalvín – srdce dávané v službu (21-5/6-105)

Tóth, Andrej, Lukáš Novotný, Michal Stehlík, Národnostní menšiny v ústavněprávním rámci první Československé republiky (1918–1938) (22-11/12-256)

Tumis, Stanislav, Působení radikálních sekt za anglické revoluce (21-1/2-13)

Tůmová, Miriam, Italští váleční zajatci v Rakousko-Uhersku za první světové války (24-1/2-10)

Uhlíř, Dušan, Cesta toskánského prince za císařskou korunou (22-7/8-160)

Uhlíř, Dušan: Jak zemřel Napoleon? (12-7/8-173)

Uhlíř, Jan B.: 15. březen 1939 (20-3/4-50)

Uhlíř, Jan B.: Anton Bruckner – život pod zorným úhlem věčnosti (8-5/6-120)

Uhlíř, Jan B.: Compiegne 1940 (11-5/6-129)

Uhlíř, Jan B.: Druhá republika (14-5/6-123)

Uhlíř, Jan B.: Charles de Gaulle ve světle svých Válečných pamětí (12-1/2-29)

Uhlíř, Jan B.: Jan Uher (5-12-282)

Uhlíř, Jan B.: Národní demokrat Ladislav Rašín (9-9/10;11/12-219, 258)

Uhlíř, Jan B.: Obžalovaní z Norimberka (7-9/10-194)

Uhlíř, Jan B.: O co jsme přišli po Mnichovu (10-9/10-221)

Uhlíř, Jan B.: Operace Overlord-návrat do Francie (5-6-127)

Uhlíř, Jan B., Osud ministerského předsedy (13-7/8-146)

Uhlíř, Jan B.: Osudové dny Jana Palacha (8-1/2-19)

Uhlíř, Jan B.: 15. březen 1939. Počátek okupace na stránkách českého tisku (10-3/4-70)

Uhlíř, Jan B.: Plukovník von Stauffenberg a 20. červenec 1944 (5-4-85)

Uhlíř, Jan B.: Vladimír J. Krajina – vědec a politik (6-1-16)

Urban, Otto: Evropanství a střední Evropa v historické retrospektivě (5-10-227)

Urban, Otto: Idea státu rakouského jako politická otázka (6-11/12-259)

Urban, Otto: Idea státu rakouského jako sociokulturní otázka (7-5/6-119)

Urban, Otto: Panovník a státník František Josef I. (2-1/2-3)

Vaculík, Jaroslav: Reemigrace rakouských Čechů a Slováků v letech 1939-1945 (3-5-152)

Vácha, Zdeněk: Český expert na mírové konferenci v Paříži v roce 1919 (13-5/6-138)

Valenta, Aleš: Josef Kaizl a jazyková otázka v Čechách ve druhé polovině 19. století (13-3/4-77)

Valkoun, Jaroslav: Dobytí Súdánu v letech 1896-1898 (18-11/12-242)

Valkoun, Jaroslav, Fašodská krize 1898. Vyvrcholení britsko-francouzského soupeření v oblasti horního Nilu (21-7/8-146)

Vaněček, Jiří: Rakousko-Uhersko na rozcestí – poslední možnost záchrany (Ženevsdká jednání 18. a 19. prosince 1917) (16-1(2-32)

Vašáková, Zuzana, Jazyky ve výchově šlechtických dětí v 19. na počátku 20. Století (23-11/12-271)

Vaško, Václav: Církevně politický vývoj v Československu po druhé světové válce (1-3; 4-81; 101)

Vavřín, Pavel: Hadriánova villa v Tivoli (18-7/8-146) Vavřín, Pavel: Římská města a jejich nejvyšší představitelé (15-11/12-242)

Veber, Václav: Carevna Alexandra a její „přítel“ Rasputin (11-3/4-56)

Veber, Václav: 1917 – komunistický experiment v Rusku (3-1; 9; 10-8; 255; 281)

Veber, Václav: Komunistický experiment v Rusku. Sovětské Rusko (1921-1925) (4-4-87)

Veselý, Vladislav: Balthasar Hubmair (4-2-45)

Vestermanis, Margers: Holocaust v Lotyšsku (7-3/4-66)

Vitáková, Alena, Metaxasova diktatura v Řecku (1936–1941) (21-5/6-110)

Vitáková, Alena, Ženy v Rudé armádě za druhé světové války (23-7/8-167)

Vlašičová, Hana: Západné misie u Slovanov (7-11/12-255)

Vlha, Marek, Ženy ve víru americké občanské války (19-3/4-66)

Vodička, Pavel, Koruna versus parlament (16-9/10-194)

Vojáček, Ladislav: Československé četnictvo (8-5/6-123)

Vojáček, Ladislav: Četnické humoresky z jiného pohledu. Četníci na veřejnosti první republiky (14-9/10-224)

Vojáček, Ladislav: Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1871) (9-5/6-111)

Vojáček, Ladislav: Trestnost pomluvy včera, dnes … i zítra? (18-1/2-30)

Vojáček, Ladislav: Vavro Šrobár – ministr s plnou mocí pro správu Slovenska (12-3/4-81)

Vojtková, Věra: Jak žili naši předkové, Bydlení a strava obyvatel Táborska ve druhé polovině 19. a na začátku 20. století (7-7/8-174)

Vondra, Roman: Česko-španělské vztahy v předbělohorském období (13-11/12-280)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Bohuslav Balbín (1621-1688) ((20-11/12-276)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti. František Ferdinand d’Este (1863–1914) (24-11/12- 274)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti. František II./I. (1768–1835) (24-7/8-179)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti. Jan Blahoslav (1523–1571) (24-5/6-133)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti. Jan Neruda (1834–1891) (23-5/6-136)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti. Jan Žižka z Trocnova (kol. 1360–1424) (23-9/10-228)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti. Josef Dobrovský (1753–1829) (23-7/8-181)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti. Karel Havlíček Borovský (1821–1856) (24-3/4-84)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína (1783-1834) (18-5/6-120)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. František Udržal (1866-1938) (18-9/10-226)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti.Karel z Lichtenštejna (1569-1627) (18-11/12-273)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Albrecht z Valdštejna (1569-1634) (19-1/2-35)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Antonín Švehla (1873-1933) (20-7/8-229)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti, František Ladislav Rieger (1818–1903) (21-1/2-36)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Jiří z Poděbrad (1420-1471) (19-5/6-84)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Josef II. (1741–1790) (21-3/4-84)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Leopold I. (1640–1705) (21-5/6-138)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti. Přemysl Otakar II. (?1233 – 1278) (24-9/10-228)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Rudolf II. (1552–1612) (21-9/10-231)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Karel VI. (1685–1740) (21-11/12-275)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Václav Antonín kníže Kounic (1711-1794) (19-5/6-132)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Václav Budovec z Budova (1551-1621) (19-7/8-184)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Václav Klofáč (1868-1942) (20-7/8-181)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti. Vilém z Rožmberka (1535–1592) (24-1/2-35)

Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599) (19-9/10-227)

Vondra, Roman, Osobnosti české minulosti. Václav II. (19-11/12-000)

Vondra, Roman, Život a doba krále bankéřů (22-11/12-242)

Vondráček, Jiří: Argentina-demokracie na ostří meče (1-9/10-204)

Vykoukal, Jiří: Poločas rozpadu – 45 let (3-3-83)

Vytečka, Aleš: Dobytí Jamajky. Angličané v Karibské oblasti v 17. století ((13-1/2-14)

Vurm, Filip, Španělsko a sefardští Židé ve 30. letech a za druhé světové války (22-11/12-269)

Wagner, Petr-Němcová, Pavla: Adam Václav Michna z Otradovic (3-4-127)

Wagner, Petr- Němcová, Pavla: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (3-3-94)

Wagner, Petr- Němcová, Pavla: Pavel Josef Vejvanovský (3-5-156)

Wagner, Petr-Němcová, Pavla: Petr Jan Brandl (3-6-190)

Wanner, Jan: Odboj a zrada v Pobaltí (1939-1945) (5-5-101)

Wanner, Jan: Palestinská válka 1948-1949 (1-2; 3- 34; 72)

Wanner, Jan: Pravicový radikalismus ve Francii 1940-1945 (5-11-246)

Wanner, Jan: Rooseveltův pohled na svět a spojenecká koalice (6-5/6-98)

Wanner, Jan: Turecko po druhé světové válce (3-7/8-217 a 5-1-6)

Wanner, Jan: USA a Svobodná Francie 1940-1943 (10-7/8-152)

Wanner, Jan: Válka o Kuvajt (3-1; 2- 2; 39)

Wanner, Michal: Britská Malta (5-12-266)

Wanner, Michal: Cesty anglických kupců do Ruska a Persie (3-10-250)

Wanner, Michal: Dánské východoindické společnosti (7-1/2-2)

Wanner, Michal: Gibraltar – brána Britského impéria (4- 4-91)

Wanner, Michal: Nabobové v Bengálsku. Obrazy ze života britsko-indické komunity v letech 1757-1800 (17-7/8-146)

Wanner, Michal: Nizozemci a japonská společnost v 17. a 18. století (11-7/8-146)

Wanner, Michal, Ostenďané pod císařským praporem, 1714-1744, I, II (19-3/4-50; 19-5/6-111)

Wanner, Michal: Počátky francouzského pronikání do Indie (6-9/10-194)

Wanner, Michal, Portugalská indická společnost (23-7/8-146)

Wanner, Michal: Portugalsko v evropské politice 1640-1703 (5-6-122)

Wanner, Michal: Portugalští noví křesťané a integrace světového obchodu 1580-1640 (8-1/2-2)

Wanner, Michal, Pruské východoindické společnosti v éře Fridricha II. (22-3/4-50)

Wanner, Michal: Říše koření, kalika a čaje. Dvě století Nizozemské východoindické společnosti (13-11/12-242)

Wanner, Michal: Siam a evropské mocnosti 1511-1688 (15-5/6-105)

Wanner, Michal: Švédské východoindické společnosti, 1731-1818 (I. část) (20-7/8-146)

Wanner, Michal: Švédské východoindické společnosti, 1731-1818 (II. část) (20-7/8-206)

Wanner, Michal: V předvečer pádu – cesta Napoleona I. od bitvy u Lipska k abdikaci (4-9-218)

Wanner, Michal: Vývoj anglické Východoindické společnosti do poloviny XVIII. století (4-5-98)

Winklerová, Kristina, Nanking 1937 (21-9/10-208)

Záhořík, Jan, Cesta ke vzniku Svobodného státu konžského (23-3/4-82)

Záhořík, Jan: Itálie a Etiopie (1914-1941) (17-9/10-203) Zamazal, Jaroslav: Velký požár v Kolíně v roce 1796 (13-1/2-36)

Záhořík, Jan: Etiopie, Afrika a svět islámu před italskou invazí v roce 1935 (20-7/8-218)

Záhořík, Jan, Mobutu Sese Seko a počátky jeho vlády v Kongu/Zaire (1965–1979) (21-11/12-267)

Zbranek, Tomáš Benedikt, Životní příběh kontroverzního biskupa (19-1/2/32) Zemanová, Věra: Jukiči Fukuzawa (15-5/6-125)

Zemanová, Michaela, Alžbětinské divadlo a londýnská inspirace (21-5/6-163)

Zemanová, Michaela, Alžbětinské umění ve službách státu (22-1/2-30)

Zemanová, Michaela, William Shakespeare – doba, život, mýtus (21-5/6-98)

Zíková, Marcela: Nástup Marie I. Tudorovny na anglický trůn (13-3/4-50)

Zíková, Marcela: Anglie za vlády Marie I. Tudorovny. Wyatovo povstání (16-3/4-50)

Zítek, Adam, Proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského (24-5/6-114)

Zouplna, Jan: Theodor Herzl a stát Židů (15-1/2-14)

Zouplna Jan: Politický vývoj v Izraeli před šestidenní válkou v roce 1967 (20-5/6-114)

Zwettler, Otto: Diskuse o sovětských dějinách v letech 1986-1989 (5-7/8-175)

Zwettler, Otto: Od Sovětského svazu ke Společenství nezávislých států (6-3/4-73)

Zwettler, Otto: Krizový rok 1923 v Německu (4-6-132)

Zwettler, Otto: Švýcarsko – model k následování? (2-1/2-12)

Zwettler, Otto: Tordesillaská smlouva z roku 1494 (6-1-4)

Zwettler, Otto: Za obnovu vyučování dějepisu (3-1-28)

Žáková, Michaela, Arcivévoda, který prodával párky na ulici (24-9/10-215)

Ženka, Josef: Vznik nasrovského emirátu (18-5/6-98)

Županič, Jan: Dědici Poděbradů – württemberští vévodové ve Slezsku (14-9/10-194)

Županič, Jan, Dědic „Türkenhirsche“. Maurice Arnold baron De Forest, hrabě Bendern (22-5/6-116)

Županič, Jan: Habsnurkové ve 20. století (17-1/2-2)

Županič, Jan, Na cestě k samostatnosti. Lichtenštejnsko mezi Německým spolkem a Rakouskem (1848–1871) (22-1/2-38)

Županič, Jan: Polská otázka v politice ústředních mocností za I. světové války (8-5/6; 9/10-105, 227)

Županič, Jan: Studentská legie roku 1648 (9-5/6-98)

Županič, Jan: Ve službě císaře a krále. C. a k. úřednictvo na ministerstvu zahraničí (20-11/12-261)

Županič, Jan: Záhadný původ barona Kapouna aneb těžký život rakouského úředníka (16-1/2-22)

Županič, Jan, Zánik kuffnerovského impéria (23-7/8-173)