Maturita ze společenských věd

Stanislav Bendl

spolved

Vypracované maturitní otázky a testy prověřující znalosti studenta před přijímacími pohovory na vysoké školy.

Brožované, formát A4, 56 str., cena 89 Kč. Třetí dotisk.