Maturita z dějepisu

Kateřina Dršková

d

Vypracované maturitní otázky a testy prověřující znalosti studenta před přijímacími pohovory na vysoké školy.

Upravený dotisk, brožované, formát A4, 52 str., cena 89 Kč. Čtvrtý dotisk.