Historický obzor, č. 11/12 2000

OBSAH

Žofie R u d o v á: Turecké cechy
Drahomír S u ch á n e k: Bismarckův „kulturní boj“ – kořeny, příčiny, souvislosti
Bohuslav L i t e r a: Vývoj sovětské armády v letech 1923-1941
Ludmila H á j k o v á: Denacifikace v okupačních zónách západních velmocí v Německu
Karel K a p l a n: Útěky do emigrace 1948

PRO ŠKOLNÍ VÝUKU
HISTORICKÁ LITERATURA (ukázka)
Historie v heslech
HISTORICKÁ VÝROČÍ (připravuje František S t e l l n e r)
RECENZE
Nové knihy