Ukázkové články

Nejedlý, Martin, Historie o Meluzíně, in: Historický obzor 12, 2001, č. 3 – 4

Skřivan, Aleš, Války o rakouské dědictví, 1740-1748, in: Historický obzor 12, 2001, č. 1 – 2

Rudová, Žofie, Turecké cechy, in: Historický obzor 11, 2000, č. 11 – 12

Horčička, Václav, Druhá berlínská krize a politika Spolkové republiky, in: Historický obzor 11, 2000, č. 9 – 10

Wanner, Michal, Nizozemci a japonská společnost v 17. a 18. století, in: Historický obzor 11, 2000, č. 7-8

Uhlíř, Jan, Compiégne, in: Historický obzor 11, 2000, č. 5-6

Skřivan, Aleš ml., Situace v Číně po druhé světové válce, in: Historický obzor 11, 2000, č. 3-4

Durman, Karel, Kreml a dvojí krize roku 1956, in: Historický obzor 11, 2000, č. 1- 2

Nejedlý, Martin, Václav IV. a panská jednota. Část první – „Barvy všecky“, in: Historický obzor 10, 1999, č. 11- 12

Kaplan, Karel, Útěky do emigrace, in: Historický obzor 10, 1999, č. 9 – 10

Valkoun, Jaroslav, Dobytí Súdánu v letech 1896-1898, in: Historický obzor 18, 2007, č. 11-12

Boritzka, Jiří, Válka prince Evžena, 1716-1718, in: Historický obzor 19, 2008, č. 1-2

Nejedlý, Martin, Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku (I.), in: Historický obzor 19, 2008, č. 11-12

Županič, Jan: Ve službě císaře a krále. C. a k. úřednictvo na ministerstvu zahraničí, in: Historický obzor 20, 2009, č. 11-12

Satrapa, Filip: Velké povstání tchaj-pchingů, in: Historický obzor 21, 2010, č. 3-4

Kodet, Roman: Rakousko-Uhersko a Východní krize 1875–1878, in: Historický obzor 24, 2014, č. 1-2

Wanner, Michal: Rusko-čínský obchod v Kjachtě a Velká čajová cesta, 1689-1861, in: Historický obzor 25, 2014, č. 1-2

Lhotáková, Veronika: Ivan Hrozný očima Sergeje Ejzenštejna. Obraz kontroverzního cara ve stalinském Rusku , in: Historický obzor 24, 2013, č. 5-6

Chlubna, Jan: „Z milosti Boží synové budou následovat.“ Jindřich VIII. v zápase o zajištění dynastie Tudorů , in: Historický obzor 24, 2013, č. 11-12