Rozpačité spojenectví

Československo-polské vztahy v letech 1945-1949

Jiří Friedl, Zdeněk Jirásek

rozpacite

Publikace seznamuje čtenáře s klikatými cestami vztahů mezi Československem a Polskem těsně po druhé světové válce. Jiří Friedl na základě studia domácích i zahraničních pramenů představuje vývoj vztahů mezi Československem a Polskem v letech 1945-1949. Faktorem, který vzájemné vztahy mezi oběma státy nejvíce ovlivňoval, byly územní spory, z pohledu polské vlády zůstávala nevyřešena rovněž otázka Těšínska. Těchto sporů přitom využíval Sovětský svaz k upevnění své pozice ve střední Evropě, stejně jako komunisté v obou znesvářených zemích. Zdeněk Jirásek pak ve své kapitole čtenáře zasvěcuje do kontaktů mezi polským a československým exilem po druhé světové válce.

Vázané, formát A5, 399 stran.

Publikace byla vydána ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, který zajišťuje její prodej.

Informace o prodejních podmínkách zde, nebo na mailu: friedl@hiu.cas.cz