Osobnosti české historie

Roman Vondra

obal 08

Publikace obsahující 75 portrétů významných osobností českých dějin. Projekt Osobnosti české historie vykrystalizoval v průběhu několika let. U jeho zrodu stála autorova dlouhodobá spolupráce s časopisem Historický obzor, na jehož stránkách zveřejňoval portréty významných osobností českých dějin. Základní byla myšlenka přeměnit seriál článků o významných osobnostech naší historie v publikaci skládající se z medailonů, které by obsahovaly životní příběhy jednotlivých osobností.

Vázané, formát A5, 760 stran, 595 Kč.

PhDr. Roman Vondra, Ph.D. v současnosti působí v Historickém ústavu AV ČR. Externě přednáší na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Ukázka v pdf.