NOVÁ MATURITA – český jazyk a literatura

český jazyk a literatura

soubor testových úloh pro společnou část
nové maturitní zkoušky

Stanislav Bendl

nova maturita cj

Druhý svazek Nové maturity. Skripta, která mají pomoci při dlouhodobé přípravě na společnou část maturitní zkoušky z české jazyka a literatury. Testové úlohy v těchto skriptech byly připraveny obsahově i formálně v návaznosti na tzv. katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky, doporučených CERMAT (Centrem pro reformu maturitní zkoušky) a schválených MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy).

Brožované, formát A4, 52 stran, 99 Kč.

Dotisk vyšel v lednu 2010.

Ukázka.